Aktualizacje : ABC : Zdjęcia : Sciagnij :

POczątek

4 października rozpoczęła się wymiana torowiska tramwajowego na ul. Powstańców, w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską. W związku z prowadzonymi pracami, wyłączono z ruchu lewoskręt z ul. Powstańców w kierunku wjazdu na estakadę. Prace prowadzone są etapami w śródmieściu Chorzowa, a wynikają z porozumienia pomiędzy gminą Chorzów, a Tramwajami Śląskimi na współfinansowanie robót. Na czas zamknięcia tego odcinka wprowadzone zostały objazdy dla linii autobusowych. Linie 48, 74, 139, 144, 974 w kierunku do Chorzowa Batorego jadą ulicami Powstańców i Sobieskiego. Linie 663 i 998 (w kierunku Klimzowca) kursują ulicami Powstańców, Sobieskiego i Dąbrowskiego. Autobusy linii 6 (do Katowic) nie wjeżdzają na estakadę i jadą ulicą Dąbrowskiego do Katowickiej. lauroque conlataque myrto non sine dis animosus infans.
odnośnik
 

Nagłówek tekstu

ut tuto ab atris corpore viperis dormirem et ursis, ut premerer sacra lauroque conlataque myrto non sine dis animosus infans. vester, Camenae, vester in arduos tollor Sabinos, seu mihi frigidum Praeneste seu Tibur supinum seu liquidae placuere Baiae. vestris amicum fontibus et choris non me Philippis versa acies retro, devota non extinxit arbor nec Sicula Palinurus unda. utcumque mecum vos eritis, libens insanientem navita Bosporum temptabo et urentis harenas litoris Assyrii viator, visam Britannos hospitibus feros et laetum equino sanguine Concanum, visam pharetratos Gelonos et Scythicum inviolatus amnem.
odnośnik